התקשרwaze

עו"ד אפליה

26
ינו

אפליה אסורה- בית הספר בעמנואל

אפליה אסורה – בית הספר בעמנואל באוגוסט 2009 קבע בג"ץ כי מרכז החינוך העצמאי ובית הספר בית יעקב בעמנואל "פגעו בזכותן של התלמידות הספרדיות לשוויון" ובעצם קבע בית המשפט כי בוצעה אפליה אסורה בהפרדת התלמידות המזרחיות והאשכנזיות בבית הספר. כמו כן קבע בית המשפט כי משרד החינוך "חרג מסמכותו שעה שנמנע מלהפעיל את האמצעים העומדים לרשותו למניעת האפליה". בית המשפט

Read more