התקשרwaze

בין איחוד תיקים לפשיטת רגל

 

חייבים רבים מתקשים להבין את ההבדל שבין הליך של איחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל לבין הליך של פשיטת רגל.
בעוד שהליך איחוד תיקים נחשב להליך שיגרתי ובסיסי בהליכי ההוצאה לפועל, מצטייר לכאורה מצב של פשיטת רגלכמשהו קטסטרופלי ובעייתי.
מעטים מודעים לעובדה כי אין באיחוד תיקים בכדי להביא לפתרון סופי ומוחלט של חובותיהם ובעיותיהם הכספיות.
לצורך המחשת ההבדלים שבין ההליכים, נדמה את החובות הכספיים ותיקי ההוצאה לפועל לשרפה שפורצת בחצר ביתכם, הליך איחוד התיקים לא יאפשר לשרפה להתפשט יתר על המידה אך מאידך גם לא יכבה אותה. גם הליך פשיטת רגל לא יאפשר לשרפה להתפשט אך בשונה מהליך איחוד התיקים הוא כן יכול להביא לכיבוי סופי ומוחלט של השרפה, קרי מחיקת כל החובות ותיקי ההוצל"פ.
ועכשיו בחזרה למציאות, בהליך איחוד תיקים נקבע לחייב צו חיוב בתשלומים שכל עוד ומשולם יעוכבו כל הליכי ההוצאה לפועל. צו החיוב בתשלומים מתחלק בין כל התיקים הפרטניים של החייב על פי גובה החוב ובמרבית המקרים מדובר בסכום שבין עשרות שקלים לעשרות אגורת שעובר לכל תיק ותיק.
בחישוב פשוט, בחוב של כ500,000 ₪ בתיק איחוד שבגינו משלמים צו חיוב בתשלומים של 500 ₪ בחודש, גם ללא ריביות והוצאות נוספות יהא על החייב להאריך שנים מעל לגיל 130 על מנת לסיים את תשלומי החוב.
בעוד בהליך איחוד תיקים צו התשלומים מתחלק בין הנושים ומהווה תנאי לעיכוב הליכים, במסגרת תיק פשיטת רגלהדברים מעט שונים.
מיד לאחר הגשת בקשה לצו כינוס נכסים ניתן להגיש ללשכת ההוצאה לפועל הודעה על הגשת בקשה לצו כינוס נכסים ובקשה לעיכוב הליכים וזאת עד לקביעתו הסופית של בית המשפט בעניין. עם קביעת בית המשפט ליתן לחייב צו כינוס נכסים יעוכבו כל הליכי ההוצאה לפועל.
לחייב יקבע צו חיוב בתשלומים אותו ישלם במסגרת תיק פשיטת הרגל וסכום זה יצטבר בקופת כונס הנכסים ולא יועבר לנושים ישירות.
בבואו העת כספים אלו יוכלו לשמש את החייב לצורך קבלת הפטר סופי ומוחלט ומחיקת תיקי ההוצאה לפועל (אם במסגרת הסדר ואם במסגרת דיבידנד).
לאחר קבלת צו כינוס תתקיים במשרדי כונס הנכסים אסיפת נושים ולנושים יתאפשר לחקור את החייב על הסתבכותו הכלכלית. מטרתה של האסיפה היא להחליט כיצד יש להמשיך את הליכי הפש"ר, לבחון הצעות להסדר, לתת עמדה לגבי הכרזת החייב כפושט רגל, מינוי נאמן וכיוצ"ב.
במידה ואכן החייב עמד בכל תנאי הליך פשיטת הרגל והוא מוכרז ככזה ע"י בית המשפט המחוזי משאלתו הבאה והסופית היא מתן הפטר חלוט.
בקשה להפטר ניתן להגיש מיד עם הכרזת החייב כפושט רגל ובתנאי שחלפו שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס. הפטר כשמו כן הוא, זהו מצב בו החייב פטור מכל חובותיו (עד ליום צו הכינוס) ופותח דף חדש בחיים (ממש כאילו נולד מחדש).
ההפטר הוא סוף הליך פשיטת הרגל ובחזרה לדוגמא הקודמת מהווה כיבוי מוחלט של השרפה שפרצה בחצר ביתנו.
מידע כלליי
הליך פשיטת הרגלופירוק חברה מתנהל במשרדי כונס הנכסים הרשמי במחוזות חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע כאשר ההתדיינות המשפטית בעניין מתנהלת בבית משפט המחוזי שבאותו איזור.
תפקידו של הכונס הרשמי לכהן כמפרק זמני של חברות בפירוק, וכנאמן של פושטי רגל וזאת עד למינוי מפרק או נאמן קבועים ע"י בית משפט.
עם מינוי מפרק או נאמן ע"י בית משפט, מפקח כונס הנכסים על פעולתם, נותן את עמדתו ותגובותיו בנוגע להליכי המתנהלים ובמרבית המקרים בית המשפט נוקט בעמדה הזהה לעמדתו של ב"כ הכונס הרשמי (אך לא בהכרח).

Comments are closed.