התקשרwaze

אפליה אסורה – בית הספר בעמנואל

באוגוסט 2009 קבע בג"ץ כי מרכז החינוך העצמאי ובית הספר בית יעקב בעמנואל "פגעו בזכותן של התלמידות הספרדיות לשוויון" ובעצם קבע בית המשפט כי בוצעה אפליה אסורה בהפרדת התלמידות המזרחיות והאשכנזיות בבית הספר.

כמו כן קבע בית המשפט כי משרד החינוך "חרג מסמכותו שעה שנמנע מלהפעיל את האמצעים העומדים לרשותו למניעת האפליה".

בית המשפט בפסיקתו קבע כי על מרכז החינוך להסיר לאלתר כל סממן כזה או אחר של תופעת האפליה שרווחת בבית הספר.

כידוע מרכז החינוך ובית המספר בפרט התחמקו ונמנעו באופן סידרתי ושיטתי מלבצע את פסק הדין בכל הנוגע להפרדת התלמידות האשכנזיות והספרדיות והמשיכו לקיים כיתות נפרדות באמתלה של קיום מגמות שונות, כאשר במגמה "החסידית" לומדות אך ורק תלמידות אשכנזיות ובמגמה "הכללית" לומדות אך ורק תלמידות ספרדיות.

יודגש כי משרד החינוך "זיהה" את הטריק ואת האפליה בין התלמידות ולא קיבל את טענות בית הספר כי שי סיבה אמיתית לקיום שתי מגמות שונות המהוות את ההפרדה והסלקציה. משרד החינוך קבע כי "לא ניתן לקבל קיום של שתי מגמות המלמדות תוכנית לימודית דומה על יסוד הבדל באורח חיים".

כמו כן דרש משרד החינוך ממרכז החינוך לפעול מידית לאיחוד המגמות ולהפסקת האפליה העדתית. בעקבות סירבו של בית הספר מלקיים את הוראות בית המשפט והנחיות משרד החינוך הוגשה לבית המשפט בקשה לביזיון בית משפט כנגד הורי התלמידות האשכנזיות.
במסגרת הדיון בבקשה, הודיע לבית המשפט נציגם של הורי התלמידות האשכנזיות, כי ההורים מסרבים לקיים את פסק הדין וכי "לא יבגדו בעמדתם הדתית".

חופש החינוך אל מול איסור אפליה אסורה:

בעוד העותרים טוענים כי אין להפריד את הבנות האשכנזיות מהבנות המזרחיות וכי הדבר מהווה אפליה אסורה המנוגדת לדין. טוענים הורי הבנות האשכנזיות כי יש להם את חופש הבחירה שלא לשלוח את ילדיהם לבית ספר כזה או אחר וכי יש בידם את הזכות לבחור את החינוך לו יזכו ילדיהם.

בדיון בבקשת ביזיון בית המשפט קבע כב' השופט אדמונד לוי כי עד שימצא פתרון אחר, על ההורים האשכנזים להחזיר את הבנות ללימודים בבית הספר. ביחס לסירובם העיקש של ההורים אמר "אני התפלצתי, כאילו לא היו הליכים מעולם".

 עוד אמר כב' השופט לוי בפנייתו להורים כי "מדינת ישראל כוננה מוסדות וביניהם בית משפט. ללא בית משפט מצבכם שלכם וגם שלנו יהיה בלתי נסבל…. אינני מכיר חוק ולפיו פסק דין של בית משפט צריך לקבל הסכמה של מישהו".

בהתנהלות של בית הספר בעמנואל והורי התלמידות האשכנזיות אנו עדים למקרה חמור של אפליה אסורה כאשר בית משפט פוסק כי יש להפסיק לאלתר את ההפרדה והסלקציה בין התלמידות והורי התלמידות האשכנזיות עומדים בעקשנות על סירובם לאחד את כיתות הלימוד.

נראה כאילו למדינת ישראל (ולמרות מאסרם של הורי התלמידות האשכנזיות) אין באמת את הכלים והיכולת להביא לביצועו המלא של פס"ד הנוגע לאפליה אסורה ואפליה עדתית ובעצם ללא התערבות של רבנים אשר הביאו את הצדדים לידי נוסח פשרה מוסכם (שדרך אגב ממשיך את האפליה והסלקציה שבין הבנות) לא ברור כיצד היתה מסתיימת הסאגה בעמנואל.

Comments are closed.